O nás

Firma DESAL sa nachádza v Dolnom Lieskove pri Považskej Bystrici na rozlohe 9 000 m2. Jej vznik sa datuje od roku 1992.

Hlavnou činnosťou je piliarska výroba. Nosnú časť výroby tvorí výroba drevených krovov, stavebného reziva, výroba drevených paliet...

Firma vlastní kvalitné komorové sušiarne reziva, čo je predpokladom pre výrobu kvalitne vysušeného stolárskeho reziva, rôznych druhov obkladov a podlahových dlážok.

Od r. 1996 rozšírila firma smer podnikania o predaj drevoobrábacích strojov a nástrojov. V ponuke sú rôzne druhy pásových , rámových, kotúčových píl a rôzne potreby pre drevospracujúci priemysel. Firma vlastní svoj autopark, ktorým zabezpečuje dovoz drevenej hmoty a rozvoz vlastných výrobkov až po konečného spotrebiteľa.